Simulador 3D

Amb la nostra aplicació 3D podràs veure on-line una simulació interactiva del disseny del seu Bag in Box/Bag in Tube per verificar que el disseny gràfic encaixi amb el producte i tot sigui correcte abans de començar la producció